krussidull

Webbinar

1

Vad är horisontellt ledarskap och hur kan man använda det när många parter tillsammans, äger ett problem eller en idé, som måste lösas tillsammans och kanske ägas tillsammans? Material: Boken Horisontellt Ledarskap, 250 sidor. (Scherdin 2023) Ett FoU arbete över 3 år som utvecklade nya metoder för att lösa komplexa problem. 6 stycken case. Med finansiering av EU.

2

När allt sitter ihop i ett trassel med många aktörer som äger ett problem, eller idé tillsammans men inte hittar vägen framåt. Har kan vi lösa ett trassel? Broschyr: En liten bok om trassel.

3

Det kan vara roligt men utmanande att arbeta tillsammans med näringslivet på orten, som näringslivsansvarig. Hur skall man arbeta, metodiskt? Vi berättar om case där vi tillfört metoder och arbetssätt för att underlätta arbetet med tillväxt på mindre orter, där utmaningarna kan vara invecklade och besvärliga. Material: Genomförda case.