Näringslivsstrategi för tillväxt

Näringslivsstrategi för tillväxt

2023

Vad var problemet?

En kommun vill strukturera sitt arbete med näringslivet på ett bättre sätt. Man upplever att arbetet med etableringar och tillväxt för företagen måste bli smidigare och enklare. Man vill också bygga gemensam förståelse och sätta både strategi och prioriteringar, samt välja arbetssätt för att skapa tillväxt i kommunen. Många olika parter, med olika mål och förutsättningar saknar framdrift för gemensamt utvecklingsarbete.

Vilken metod använde vi?

TO DO Growth® i Näringslivstillväxt.

Vilka deltog?

Politisk ledning, kommunledning, företag och organisationer.

Vad blev resultatet?

Med ett horisontellt arbetssätt skapas en gemensam förståelse och tillit till varandras infallsvinklar för att kunna åstadkomma utveckling tillsammans. Gruppen tar därefter fram nya arbetssätt, prioriteringar och gemensam framtidsstrategi som bygger på lokala förutsättningar och möjligheter. Man lägger en struktur för tillväxt – tillsammans.