Näringslivsstrategi för tillväxt

Fem kommuner utvecklar sina näringsliv - tillsammans

2023

Vad var problemet?

Fem små kommuner har vill utvecklas tillsammans, men saknar arbetsmetoder och verktyg. Kommunerna har gjort analysen att man var för sig är för små, har för lite resurser och saknar arbetssätt för att ta sig framåt och växa. De måste utvecklas, var för sig och tillsammans, för att öka sina skatteunderlag. Kommunerna behöver hitta nya vägar för att utvecklas trots motvind. De söker nya arbetssätt, metoder och processer för att kunna arbeta mer strukturerat och resultatorienterat över lång tid - tillsammans.

Vilken metod använde vi?

TO DO Growth® | Näringslivstillväxt.

Vilka deltog?

Fem kommuner med tjänstemän, politiker och företag.

Vad blev resultatet?

I detta omfattande arbete som kommer att pågå under tre år utvecklas tillväxtstrategier, kluster av företag, nya ekosystem av företag och lösningar på tilltrasslade problem. Helt kort, använder sig kommunerna av hela plattformen för olika syften idéer, utmaningar och problem, med den övergripande tanken att komma framåt.