Om InviteToDo

InviteToDo är en plattform för att ta idéer framåt.

Historien bakom Invite To Do

Idén till Invite TO DO kom redan 2007 när grundaren Mikael Scherdin, doktorerade vid Uppsala universitet. Scherdin doktorerade på ekonomiska ekosystem; varför vissa kluster av företag uppstår, exempelvis Silicon Valley, medan andra grupper av företag på geografiska platser dör ut. Forskningsarbetet lade grunden till de akademiskt vedertagna analysmodeller som nu vidareutvecklats av Invite TO DO. Ytterligare ett forsknings och utvecklingsarbete genomfördes mellan åren 2019 – 2022, där flera av medarbetarna involverades i vårt team. Ett forskningsarbete som finansierades av Tillväxtverket, Region Gävleborg, med syfte att utveckla nya metoder och ett digitalt stödsystem, för att lösa komplexa problem. Utvecklingsarbetet har fortsatt i nära samarbete med kunder för att förfina verktyg, metoder och arbetssätt som samlats i en plattform.

En screenshot på Invite To Do's digitala plattform

InviteToDo's egna plattform

Den digitala plattformen har utvecklats under flera år, med en början som ett forskningsprojekt som därefter blev ett utvecklingsprojekt tillsammans med kunder. I arbetet med våra appar och databassystem, utvecklades också vår filosofi att all kod är vår kod. Vi ville vara säkra på att inte överraskas i framtiden. Alla data lagras också hos oss. Detta för att vara så säkra som vi bara kan att våra kunders idéer och unika lösningar stannar hos oss. Det är en viktig del av vår övergripande IP-strategi. Vårt team utvecklar nu plattformen vidare, i takt med nya kundkrav och omvärldens förändringar. Bland annat skall vi ta en titt på vad AI kan tillföra.

Teamet

Mikael Scherdin

Senior forskare och entreprenör. Scherdin har en bred och djup erfarenhet med flera positioner inom näringsliv, forskningsorganisationer, offentliga organisationer, egna större forskningsprojekt, samt med start-ups. Ekonomiska ekosystem, entreprenörskap och innovation är expertfokus.
CEO | Grundare
mikael@invitetodo.com

Alvin Elfvén

Driver hemsidor och webbtjänster för egen räkning sedan 2020. Jobbar med sökmotoroptimering främst och utvecklar webbportaler i en rad olika former.
Front-end
alvin@invitetodo.com

Jonathan Norlund

Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap, med expertfokus på databashantering, programmering och AI-tillämpning.
Back-end
jonathan@invitetodo.com

Daniel Arvor

Senior rådgivare med ett antal distinkta positioner inom näringslivet, i både start-up och mer traditionella företag. Arvor har bred erfarenhet inom många områden i software, hardware, säkerhet, och tillämpningar. Kort sagt en skicklig generalist.
Senior rådgivare
daniel@invitetodo.com