Näringslivsstrategi för tillväxt

20 Företag går från frustration till samutveckling.

2023

Vad var problemet?

Ett antal företag kan inte växa i ett län på grund av att för lite råvara för sin produktion av högkvalitativa trävaror. Företagen hindras från tillväxt och arbete med utveckling och innovation hämmas. Många parter äger problemet. Lösningen måste utvecklas gemensamt, men man saknar arbetssätten för att arbeta över organisationsgränser. Det är också många väldigt olika organisationer, som myndigheter, företag, kommun och intresseorganisationer med helt olika synsätt och mål. Problemen har funnits under en längre tid och många olika parter har försökt lösa problemen under många år, men ingen har hittat vägen framåt. Frustrationen var därför stor.

Vilken metod använde vi?

TO DO Growth® | Näringslivstillväxt.

Vilka deltog?

En mycket blandad grupp med representanter från myndigheter, flera företag, kommuner, intresseorganisationer, startar en första utvecklingsprocess, tillsammans.

Vad blev resultatet?

Företagen har idag bildat en gemensam ekonomisk förening för att utvecklas tillsammans. Hela arbetet startade med att strukturera upp problemkomplexet på ett metodiskt sätt, steg för steg. Arbetet har fortsatt över flera år och innefattat innovationsarbete tillsammans. Företagen har nu nya värdekedjor tillsammans, utvecklat gemensamma produkter och tjänster och tar aktiva steg vidare - tillsammans.