krussidull

Processtöd

1. Från Trassel till Struktur på nio veckor.

För vem: När många olika företag och organisationer samäger ett problem eller en lösning, men saknar den gemensamma vägen framåt.

Vad: När man har ett tilltrasslat problem som involverar många olika parter, samtidigt. Kanske både företag, kommuner, myndigheter och organisationer måste lösa problem tillsammans och kanske också äga lösningen tillsammans över lång tid. Här hjälper vi till med en process i nio steg från trassel till struktur på nio veckor.

2. Näringslivstillväxt: steg I

För vem: När näringslivsansvariga vill utveckla det lokala näringslivet med verifierade verktyg, processer och metoder, i samarbete med företagen.

Vad: Att utveckla ett näringsliv tillsammans med företag är en långsiktig investering för en kommun. Vi har en hel plattform med verktyg, metoder och arbetssätt för långsiktigt arbete. Men var skall man börja? Beroende på hur mycket som redan finns på plats och hur utvecklat samarbetet är med näringslivet, kan vi kick-starta ett långsiktigt arbete på olika sätt.