TO DO Growth logo

Plattform TO DO Growth® | Nu skapar vi tillväxt.

För vem

Näringslivsansvariga på en kommun eller en regionorganisation – där frågor måste lösas tillsammans när vanlig samverkan inte räcker till.

Vad

TO DO Growth, är utvecklad för att skapa tillväxt i lokalt näringsliv i samarbete mellan företag och offentliga organisationer. Vår digitala plattform möjliggör att flera olika organisationer arbetar på distans, fast tillsammans. Våra digitala verktyg och processer strukturerar och skapar framdrift. Att alla kan arbeta på distans, gör plattformen speciellt lämpad när en kommun vill arbeta tillsammans med många företag samtidigt för att lösa ett problem, utveckla en ny näringslivsstrategi eller utarbeta vägar framåt - tillsammans. Plattformen har flera funktioner och arbetssätt för att skapa stabila tillväxtmönster.

TO DO Growth, är framtagen i ett forskningsarbete tillsammans med Region Gävleborg, Tillväxtverket och Gävle Högskola, med EU-finansiering.

Hur

Det långsiktiga arbetet kan startas med processhjälp från Invite TO DO. Men målet med TO DO Growth-plattformen är att offentliga organisationer tränas och utbildas för att själva skapa tillväxt på ett strukturerat sätt över tid.