Näringslivsstrategi för tillväxt

Samutveckling av recyclingsystem för byggvaror med många parter.

2023

Vad var problemet?

Ett helt län med flera kommuner och många företag samt intresseorganisationer har bestämt sig för att förbättra sitt ”footprint” genom att starta recykling av byggvaror. Problemet är väldigt tilltrasslat med många olika problem i ett större problem. Det är allt från offentliga upphandlingsförfaranden till kommuner med svårigheter att hitta aktörer som kan göra rätt till arkitekter och konstruktörer med ambitioner men som saknar sammanhang för att driva på utvecklingen i rätt riktning. Det saknas både ett sammanhållande koncept, ett sammanhang och att rikta energin av alla aktörer med en gemensam strategi.

Vilken metod använde vi?

TO DO Unravel® | Trassel till Struktur.

Vilka deltog?

15 företag, 4 kommuner och flera organisationer.

Vad blev resultatet?

Resultatet blev ett förslag på en struktur på ett cirkulärt system med ett antal innovativa delar som därefter skall utvecklas i flera utvecklingsprocesser. Vi startade med att lösa själva trasslet: skapa en tydlig struktur i stället för väldigt många lösa trådar och goda idéer. På nio veckor skapades ett gemensamt momentum framåt, med samlande koncept och en gruppering som därefter bestämde sig för att söka offentlig finansiering för att starta innovationsprojekt tillsammans.