TO DO Growth logo

Plattform TO DO Unravel® | Nu löser vi trassel.

För vem

Företag, samverkansorganisationer, myndigheter regionorganisationer och kommuner; när komplexa frågor måste lösas tillsammans, när vanlig samverkan inte räcker till.

Vad

TO DO Unravel, är framtagen med ett syfte, att lösa trassliga problem. Problem som sitter fast. Sitter fast i varandras organisationer och hindrar framväxten av gemensamma nya lösningar. Några exempel på samägda utmaningar är tidiga faser av infrastrukturutveckling, 2030-problematik, utveckling och innovationsarbeten som måste göras tillsammans, och problem som fastnat mellan företag och kommuner.

TO DO Unravel, möjliggör att flera olika organisationer arbetar på distans, fast tillsammans för att lösa trassel. Våra digitala verktyg och processer strukturerar och skapar framdrift. Att alla kan arbeta på distans, gör plattformen speciellt lämpad när en kommun många måste samarbeta för att hitta gemensamma vägar framåt.

Plattformen är framtagen i ett forskningsarbete tillsammans med Region Gävleborg, Tillväxtverket och Gävle Högskola, med EU-finansiering. Målet med plattformen är att offentliga organisationer själva arbetar med den efter träning och utbildning.

Hur

Processhjälp för att lösa trassel kan ordnas av Invite TO DO, men målet med TO DO Unravel-plattformen är att företag och offentliga organisationer tränas och utbildas för att själva lösa trassel, på ett strukturerat sätt över tid.