Näringslivsstrategi för tillväxt

Företag, myndigheter och kommun utvecklar logistikkoncept för ny stadsdel.

2023

Vad var problemet?

En kommun skall bygga en ny stadsdel, men frågorna är många. Man kommer inte framåt. Problemen är många. De är intrasslade i varandra. Olika beslutsvägar blockerar varandra. Bristande kommunikation mellan organisationerna gör att vanlig samverkan blir för simpelt för att kunna lösa problemen på ett effektivt sätt. Det behövs något annat för framdrift för att lösa samägda problem som skall bli samägda lösningar. Man talar själv om att det är ett komplext problem.

Vilken metod använde vi?

TO DO Unravel® | Trassel till Struktur.

Vilka deltog?

Myndigheter, Regional myndighet, flera avdelningar i en kommun, organisation och företag.

Vad blev resultatet?

Ett gemensamt koncept tas fram, som i sin tur strukturerar de olika intrasslade utmaningarna till sammanhängande delmoment som hjälper gruppen framåt. De inleder med att presentera lösningen i de olika organisationerna för att förbereda framdrift. Arbetet med utveckling och implementering pågår fortfarande.