Vi hjälper kommuner och företag att lösa komplexa utmaningar.

Vi har specialiserat oss på komplexa utmaningar som gör det svårt att ta sig framåt. Med komplex menar vi att något är hoptrasslat. Problem eller idéer till lösningar som sträcker sig över tid, inkluderar flera olika organisationer med olika beslutsnivåer. Flera äger en utmaning tillsammans. Det menar vi är komplext. Och ofta är lösningen dessutom horisontell.

Bra exempel på horisontella utmaningar som ofta är svåra att ta från idé till genomförande är: agenda 2030, hållbarhetsproblem, innovationsarbete med många parter, näringslivsutveckling och infrastrukturprojekt.

De senaste fem åren har vi utvecklat ett helt system ur ett verifierat framgångsrikt arbetssätt. Med fyndig pedagogik, inbyggd kreativitet, tydlig struktur samt digitalt stödsystem skapas momentum för långsiktiga och hållbara lösningar.

Vårt systematiska arbetssätt och processer monterar ner det komplexa och bygger strukturerade horisontella lösningar. Snabbt. Roligt. Enkelt.


Vi tror på individen som kraft.

1. Sverige är ett idérikt land.

Vi har en tradition av starka idéer i Sverige...

Låt oss ta vara på det, för det behövs mer än någonsin när kunskapen finns på nya platser, konkurrensen hårdnar och digitaliseringen förändrar våra beteenden. Spelplanen för tid, pengar, kunskap och organisationsmodeller förändras i en rasande takt.

Företag och organisationer har mycket att vinna på att hitta, samla, sortera och utveckla idéer på ett strukturerat sätt.

Idéer utvecklar och förnyar varumärken. Att investera i idéprocesser är en lönsam investering.

2. Konkurrenskraften sitter i våra hjärnor.

Vi vet att människors hjärnor är nutidens viktigaste resurs.... De har kapacitet att tänka nytt och smart.

Den som satsar på en effektiv strategi för interna idéprocesser får en garanti för framtiden.

Vårt system tar till vara idékraften och ingjuter mod i dina tänkande medarbetare.

3. Intraprenören, en hjälte i det fördolda.

Att vara intraprenör är att göra det entreprenörer gör, fast inom ett befintligt företags ramar...

Vissa människor drivs av lust att skapa och utveckla idéer, produkter, tjänster och affärer dygnets alla timmar. De gör det för att deras personlighet är sådan.

Den stora fördelen med intraprenörskap jämfört med entreprenörskap, är att intraprenören har tillgång till en fungerande organisation som erbjuder ekonomiska och praktiska möjligheter.

Mycket handlar därför om att organisera, strukturera och systematisera ett konstant flöde av idéer för att få lysande resultat.

Intraprenörerna kan bli organisationens hjältar. Nu är det tid att ge dem utrymmet de förtjänar.

4. Slumrande resurs.

Det är hos intraprenören den slumrande resursen finns för Sverige... Där kan de flesta företag och organisationer få vad som krävs i form av kraftfull förnyelse, initiativförmåga, eller för att mobilisera för omvärldens ständiga krav på förändringar.

Dessa förändringar kräver att organisationer levererar förnyelse, både på bredden och på djupet. Många söker utanför organisationen, när lösningen i själva verket finns hos dem själva.

Att organisera, strukturera och systematisera ett konstant flöde av idéer är lösningen på problemet, både på en strategisk och taktisk nivå.

5. Omvärld är i ständig förändring.

Vår tid kräver nya lösningar...

Många organisationer behöver leverera hållbarhet, innovation och utveckling. För att lyckas med det måste den vanligaste arbetsmodellen - vertikalt i stuprör - kompletteras med framtidens arbetssätt – där man arbetar horisontellt.

På det sättet involveras många medarbetare. Vårt arbetssätt omfattar individer, enskilda initiativtagare, personal och grupper av anställda.

Flera kompetenser korsbefruktas. Och kanske viktigast av allt. Organisationers intraprenörer, de som drivs av nya idéer, de som utvecklar produkterna, tjänsterna, systemen och affärerna. Organisationers intraprenörer får det stöd de behöver. Vår erfarenhet är att det är ett utmärkt sätt att driva lönsamhet och samhällsnytta framåt.

Genom vårt system synliggörs framtida idéer och skapar ett flöde av förnyelse.

6. Skapar stark idékultur i moderna organisationer.

Oftast finns det gott om idéer. Svårigheten ligger i att fånga dem...

Eller att urskilja de bästa. Det kan också vara svårt att koppla samman flera idéer för att skapa livskraftiga affärer.

Det största problemet brukar vara att veta vilka idéer som ska genomföras. Att skapa en stark idékultur hos medarbetarna ökar stoltheten, lojaliteten och självförtroendet hos den enskilde individen.

Det ger ett bättre resultat.

7. Idékulturer föder intraprenörer som föder innovationer.

Idédrivna miljöer är grunden för en kultur som vi vet att många människor trivs bra med...

Invite To Do ® erbjuder ett system grundad på akademiskt forskning för att generera idéer till innovationer genom samarbeten.

Styrkan ligger självklart i att få fram rätt idéer, men ännu viktigare är det att generera en eller flera intraprenörer, personer som ser till att projekten utvecklas och blir till verklighet. Innovationsledare. Horisontella innovationsledare som arbetar mellan stuprören.

8. Horisontella innovationsledare får det att hända.

Vi kallar dem horisontella innovationsledare. De som får saker att hända mellan stuprören. Överbrygga... De som kan agera som intraprenörer i organisationer och snappa upp idéer till innovationer och få dem i verkstad. Lösa knutar. Starta innovativa resor tillsammans i utvecklande team; inne i den egna organisationen, eller allt oftare, mellan flera organisationer. Då behövs horisontella innovationsledare.

9. Systemet bygger på forskning.

Hur får man en stark idékultur? Vårt arbetssätt bygger på en tro på människors förmåga att utveckla idéer i sin befintliga yrkesroll.

Alla människor har idéer. Vår affärsidé började med att Mikael Scherdin forskade fram ett system för att ta vara på idéer. Ett system med grund i ekonomiska ekosystem och att skapa idéflöden.

Forskningen publicerades i Internationell Akademisk press 2007-2013, verifierades och applicerades därefter i företag och publika organisationer i Sverige och internationellt under flera års tid.

Ett system med grund i forskning, vars principer vi överfört till stödjande mjukvara.

10. Egna mjukvaror stödjer horisontell innovationsledning.

Vi arbetar med ett komplett system för idédriven strategisk affärsutveckling och förnyelse... Vi utbildar intraprenörer och innovationsledare och stöttar med egna utvecklade mjukvaror.

Vårt mjukvarusystem, stödjer arbetet från idé till koncept och genomförande. Det är en idéutveckling mot genomförande på strategisk och taktisk nivå.

Mjukvarusystemet bygger flöden av idéer, dokumenterar, skapar översikt och optimerar arbetet med pre-innovationer.

Vårt mjukvarusystem tillför en tydlig struktur för ett välgörande kaos, som mynnar ut i kloka, väl underbyggda beslut.

line

Helhetslösning för horisontell framdrift.

Vi har arbetssätt för att lösa komplexa problem, horisontella utmaningar och innovationsarbete där lösningar kräver att många parter samarbetar. Utmaningar som sträcker sig över flera avdelningar och organisationer, som kanske till och med kräver aktivt sam-agerande.

Vi arbetar med kunder som driver hållbarhetsarbete, utvecklar ekosystem för företagande, näringslivsutveckling mellan kommuner, och innovationsarbete för att ta fram lösningar i tidiga skeden. Där det är viktigt att tänka nytt och vara innovativ.

Vår helhetslösning med processer, verktyg och digitalt stödsystem garanterar framdrift över tid. Helt kort, vi hjälper företag och organisationer att utveckla sam-ägda lösningar, på sam-ägda utmaningar, genom att sam-innovera och sam-agera.

Vårt digitala stödsystem för horisontellt processarbete.

Processarbete med komplexa problem, där många parter är inblandade kräver att man kan arbeta tillsammans, tydliga verktyg för framdrift, dokumentation och kunskapsbank för framtiden. Vårt digitala stödsystem samlar allt processarbete på en plats som blir en samlingspunkt. Systemet fungerar både som samlande arbetsplats, dokumentation och som struktur under video- workshops. Ordning och reda.

Systemet har verktyg, metoder och stegvist uppbyggda processer som pedagogiskt tar deltagarna framåt. Allt är utvecklat med tanke på att utmaningarna är komplexa; då vill man ha ett enkelt systemstöd.

Systemet är ett ”software as a system” (SAAS) och är helt utvecklat av oss, utan inblandning och kodning från tredje part. Allt för säkerhetens skull.

line
line

Gedigen underbyggnad genom egen forskning.

Hur får man en stark idékultur?

Vårt arbetssätt bygger på en tro på människors förmåga att utveckla idéer i sin befintliga yrkesroll.

Alla människor har idéer, men hur kan alla genomföra dem på ett enkelt sätt? Vi började med att forska fram metoder och utveckla teorier för att ta vara på idéer och arbetssätt som kan skapa drivkraft och momentum. Forskningen publicerades i Internationell Akademisk press 2007-2013, verifierades och applicerades därefter i företag och publika organisationer i Sverige samt även internationellt, under flera års tid.

De senaste åren har Invite To Do vidareutvecklats och förfinats, i samarbete med aktörer i Gävleborg med stöd av Tillväxtverket, och Högskolan i Gävle, i syfte att ta fram ”horisontella arbetsmetoder” och en stödjande digital plattform. Allt i syfte att stödja framväxandet av starka idékulturer i organisationer. Göra det enkelt att förändra, förnya och utveckla.
EU logo

Vi har lösningar för horisontell framdrift.

Vi har samlat all våra erfarenheter, forskning och utveckling hos kunder i fyra paket:

- Struktur
- Momentum
- Framdrift
- Accelerera


Struktur är instegspaketet för att testa det horisontella arbetssättet, med extern processledning. Kunden identifierar det tilltrasslade och vi löser det på nio veckor, med en workshop per vecka.

Med Momentum skapas ett fördjupat horisontellt arbete som involverar flera, eller har flera processer inom ett temaområde med extern processledning.

Paketet Framdrift, riktar sig till organisationer som redan är bekant med systemet och vill ta över processarbetet själva. Vi utbildar och stödjer.

Med paketet Accelerera, hjälper vi till med ytterligare en nivå av att arbeta på nya sätt, med att utbilda och vidareutbilda de som arbetar med systemet.

Alla paket avser årsvis SAAS- (software as a service) abonnemang. För vidare information, kontakta Mikael Scherdin.

line

Dr. Mikael Scherdin

CEO och grundare.
mikael@splintermind.com

Alvin Elfvén

Front-end utvecklare.

Jonathan Norlund

Back-end utvecklare.

Daniel Arvor

Senior rådgivare.